Miếng lọc khí máy xông OMRON NE-C801; NE-C801KD (1 túi: 5 miếng)

40.000₫

Loại: Máy xông mũi họng

Nhà sản xuất: OMRON

Miếng lọc khí máy xông OMRON (1 túi: 5 miếng) chính hãng.

Túi 5 miếng: 40.000đ ; 1 miếng : 8.000đ .

Loại dùng cho NE-C28; NE-C29 túi 5 miếng giá: 45.000đ .