Giới thiệu

Công ty TNHH Kỹ thuật & Thương mại Tiến Thành

TIENTHANH AUTOMATION & TRADING CO. LTD

Authorized Distributor of OMRON, RION & ARKRAY - Japan

 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
Ngày thành lập: 14/6/1999
Số tài khoản: 0011000282979 - tại Sở giao dịch Vietcombank.
Mã số thuế: 0100907183-1

 

Website: www.tienthanh.com / www.tienthanh.vn
E-mail: tatc@tienthanh.vn
Địa chỉ: 21 Ðặng Tiến Ðông - Ðống Ða - Hà Nội  
Số điện thoại: (84-24) 3851 5265
Số Fax: (84-24) 3537 0657

Chi nhánh: 105 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 TP Hồ Chí Minh   
Số điện thoại: (84-28) 3820 9406
Số Fax: (84-28) 3820 9407

Email: hcm@tienthanh.vn

Hotline: 056 8866 678